Translate

dimecres, 3 de juny de 2015

convidats i convidades a pensar , compartir i consensuar


Davant la crisis Converses per entendre els nous canals de comunicació i internet
Donar les Gracies , es gràtis Gracies X Publicini/OS Q&A Autos Qorner de Chamberi Qorner de Gràcia Qorner de Manresa
Madri Lona Qorners de Tarquinos en Barcelona y Madrid

idees que belluguen les emocions

746.562 persones Primavera 2015Primavera 2015


a l'entorn de la ciutat de Gironael Gironès,  la Selva

la província de Girona: inclou també una part de la comarca de 
la Baixa Cerdanya   els municipis d'EspinelvesVidrà i Viladrau, pertanyents a la comarca d'Osona.

La eleQtriQona es mou  Genera Noticies i impactes comunicatius 
de proximitat   personalitzats  en territoris 

dilluns, 1 de juny de 2015

Vitalitzar o Re Vitalitzar ,... aquesta es la qüestió


generar i compilar Idees per el consens Acords i Convenis


 idees plans i consens

Quina idea!!

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ...  Compartir en el núvol es fàcil assequible útil i divertit en el mapa es veu tot mes clar  Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades 
Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat, aquestes són les "bones noves idees Sessions per promoure Una Millor Actitud   Veure en el mapa